Viktige datoer og frister!

15. januar - terminlista skal være ferdig

31. januar - frist for idrettsregistreringen for klubben

31. mars - frist for klubbene å avholde sitt årsmøte (NMF-tilknyttede klubber)

30. april (åpnes 1. april) - ny frist for idrettsregistreringen. Skal nå gjøres via "nye" KlubbAdmin (den gamle er borte): https://ka.nif.no
Fom. 2016 søker man samtidig om momskompesasjon her.

1. juni frist for klubbene til å søke om løp via SAS (Stevne Administrasjons System)

1. august - frist for innsendelse av forslag til EFRA (via NMF/RC)

1. oktober frist til påmelding EM/VM

Ca. 10. oktober - frist for forslag til MSK (Motorsportkonferansen)
Ca. 10. oktober - frist for påmelding av klubbdelegater til MSK

Ca. 2. helg i november MSK (Motorsportkonferansen)

1. helg i november EFRA AGM

10. desember - frist for å sende inn endringsforsalg for SR til forbundsadvokaten (eget skjema)

20. desember - frist for endelig bekreftelse av EM-deltakere til EFRA (Europamesterskap)

31. desember 2016: Alle NMF-tilknyttede klubber må ha lagt sitt medlemsregister over til KlubbAdmin
(NB! Se veiledning som er laget av oss å dette!)

Frist for å sende inn TR (Tillegssreglement):
-Minimum 2 måneder før løpsdatoen ved NM/NM-runder (Norsk Mesterskap)
-Minimum
1 måned før ved NC (Norges Cup)